Werkwijze

Allereerst ga ik met je in gesprek over wat je precies wilt. Denk daarbij aan de invulling van de opdracht (hoe, wat en waar), maar ook aan aantal foto's en de wijze waarop je ze aangeleverd wilt krijgen en vooral ook wanneer. Dan maak ik een inschatting hoe lang ik er mee bezig ben en kan ik je een prijsopgave verstrekken.
Mijn werkgebied betreft Utrecht en de direct aangrenzende plaatsen.
Als het een buiten shoot bestreft zijn we afhankelijk van het weer, bij slecht weer wordt de afspraak zo nodig verplaatst. Ik maak zelf de selectie van de foto's. Originele bestanden van de foto's blijven in mijn bezit en bewaar ik ongeveer een jaar. De gemaakte foto's gebruik ik graag voor promotiedoeleinden, als je daar bezwaar tegen hebt hoor ik dat graag.
Neem gerust vrijblijvend contact op als je nog meer informatie nodig hebt!
 
 

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website kunnen geen rechten ontleen worden, noch vloeien er enige verplichtingen uit voort. Wijnandafotografeert aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website mocht voortvloeien. Zonder voorafgaande toestemming van Wijnandafotografeert mag niets van deze webste worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt. Foto's zijn eigendom van Wijnandafotografeert.