Tarieven

Alleen op basis van een aanvraag kan ik een precieze calculatie maken van de prijs. 

Stuur mij gerust een mail voor meer informatie of een prijsopgave (wijnandafotografeert@gmail.com).

 

 

 

Inschrijfnummer KvK:85959758

 

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website kunnen geen rechten ontleen worden, noch vloeien er enige verplichtingen uit voort. Wijnandafotografeert aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website mocht voortvloeien. Zonder voorafgaande toestemming van Wijnandafotografeert mag niets van deze webste worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt. Foto's zijn eigendom van Wijnandafotografeert.