Over mij

Fotograferen is een grote passie van mij. Ik ben in 2016 begonnen met fotograferen, naast mijn werk en gezin. Ik vind het zo leuk, dat ik na de basis en vervolgcursus de 3-jarige opleiding tot fotograaf bij Fotoschool Statief heb gevolgd (en diploma heb behaald). Sindsdien werk ik graag in opdracht. Ik heb mij als ZZP-er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze website kunnen geen rechten ontleen worden, noch vloeien er enige verplichtingen uit voort. Wijnandafotografeert aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website mocht voortvloeien. Zonder voorafgaande toestemming van Wijnandafotografeert mag niets van deze webste worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt. Foto's zijn eigendom van Wijnandafotografeert.